Daňová evidence

V české republice účtují touto metodou – daňová evidence, malé podniky, které nemají povinnost vést účetnictví. Přesto však řada vede účetnictví z vlastní iniciativy, protože tak má lepší přehled o hospodaření podniku.
Daňová evidence příjmů a výdajůobsahuje peněžní i nepeněžní příjmy a výdaje za dané kalendářní období, tzn.: příjmy obdržené hotově, daňově uznatelné náklady, odpisy, stravné, výdaje na auto.

Evidence majetků a závazků

Daňová evidence majetku a závazků je inventura majetku, přehled pohledávek, přehled závazků, vše za dané kalendářní období. Není potřeba dělit na druhy nákladů, ani určovat pohyb na peněžním účtu. Stačí pouze kolonka zdanitelné příjmy a daňově uznatelné náklady.