Naftové, či dieselové zdroje tepla

O těchto topidlech se rozepíšeme trochu obšírněji.Jak jsme již napsali jsou maximálně vhodná pro velké prostory.Tyto zdroje tepla mají výkony od několika desítek do několika stovek kW a množství průchozího množství vzduchu se pohybuje od pár stovek kubických metrů po několik desítek tisíc za jednu hodinu činnosti a to při celkem nízké spotřebě paliva.

Tři základní principy

V zásadě jsou u nich dva základní způsoby spalování – přímé a nepřímé. Ještě se uvádí infračervené zářiče, ale i u nich jde v podstatě o nepřímé spalování, i když od spalovací komory dál už je princip odlišný. Každý z těchto způsobů činnosti je předurčuje k jinému způsobu využití. Nejen podle charakteru vytápěných míst, ale i podle toho, jestli jsou prostory zaplněny pracovníky jen sporadicky, nebo ve větší míře.U každého způsobu je třeba kromě paliva ještě zajistit elektrický přívod, protože provozní a zabezpečovací systémy potřebují ke své činnosti elektřinu.